Aktuálne informácie

Posledná aktualizácia: 30. novembra 2018
OZNAMY

V dňoch 20. až až 22. septembra 2018 vyvrcholilo podujatie slávnostného odovzdávania ocenení v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú odovzdali po pätnástykrát. Z ocenenia sa teší aj Oravská Polhora. Reportáž z tohoto podujatia si môžte prečítať tu.

 

Upozorňujeme žiadateľov o dotáciu z Programu Obnovy Dediny 2019, že uzávierka žiadostí je 31. októbra 2018 do 18,00 hod. (opečiatkovaná a podpísaná žiadosť musí byť do tohto termínu doručená na Slovenskú agentúru životného prostredia). Preto odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali dostatok času aj na jeho doručenie poštou, prípadne osobne.

 

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na I. Informačný deň "ZELENÉ OPATRENIA PRE SAMOSPRÁVY", ktorý je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení (viď Program). Informačný deň sa uskutoční 25. októbra 2018 vo Zvolene, pričom jeho organizátormi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR. V prípade záujmu o tento informačný deň, Vás prosíme o potvrdenie účasti zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky (viď Prihláška) do 15. októbra 2018 na e-mailovú adresu idzops@sazp.sk. Vzhľadom na plánované kapacitné možnosti priestoru informačného dňa bude akceptácia Vašej prihlášky potvrdená do 19. októbra 2018 spolu s upresnením miesta konania.

 

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Zástupcovia hornorakúskej obce Hinterstoder si prevezmú Európsku cenu obnovy dediny 2018  v tirolskej obci Fließ, ktorá je víťazom predchádzajúceho ročníka súťaže, 21. septembra 2018. Slovenský zástupca – obec Oravská Polhora si preberie Európsku cenu obnovy dediny 2018 za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže. Viac informácií nájdete TU.

 

Európsku cenu obnovy dediny 2018 získala obec Hinterstoder, ktorá preukázala najkomplexnejší súlad s aktuálnym mottom súťaže „myslieť dopredu“. Hornorakúska obec si hlavnú cenu súťaže prevezme 20. - 22. septembra 2018 počas slávnosti v tirolskej obci Fliess. Medzinárodná interdisciplinárna a vysokokvalifikovaná porota vyzdvihla „mimoriadne vysokú kvalitu všetkých 23 účastníkov aktuálneho ročníka európskej súťaže“, medzi ktorými sa nestratil ani slovenský reprezentant. Obci Oravská Polhora udelila hodnotiaca komisia Európsku cenu obnovy dediny za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže.  Viac informácií nájdete TU.


Oravská Polhora zabojuje o Európsku cenu obnovy dediny, 14. júna 2018 ju navštívia členovia súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny. Najsevernejšia obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži po tom, čo získala titul v národnej súťaži Dedina roka 2017. Viac informácií nájdete TU.


O prestížnu Európsku cenu obnovy dediny 2018 pod aktuálnym mottom "myslieť dopredu", sa uchádza 23 obcí z deviatich krajín, vrátane Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete TU.


Minister životného prostredia Slovenskej republiky dňa 17. apríla 2018 rozhodol o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2018. Viac informácií nájdete TU.


„Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2018 - výtvarná súťaž pre deti
Spolok pre obnovu dediny vyhlásil 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2018. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Súťaž prebieha v termíne od 15. februára 2018 do 30. júna 2018. Viac informácií nájdete TU. 

 

Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovni zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok (zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny, optimálny spôsob využívania krajiny, či jej ekostabilizácia), sú uvedené v brožúre Malými krokmi k adaptácii v obci. Táto brožúra môže poslúžiť ako inšpirácia pri príprave žiadostí v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácii nájdete TU.

 

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si v Oravskej Polhore (okres Námestovo) prevzali ocenenia z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa. Súťaž, ktorú vyhlásil rezort životného prostredia spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska, sa konala už po deviatykrát. Viac informácii nájdete TU.

 

Obce úspešné v súťaži Dedina roka 2017 (SDR 2017) si z rúk ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa a zástupcov vyhlasovateľov SDR 2017 prevezmú ocenenia vo štvrtok (19. októbra 2017) v  Oravskej Polhore (okres Námestovo). Slávnosť organizuje v zmysle súťažných podmienok a pravidiel víťazná obec spolu s organizátorom súťaže Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v  kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 17.00 hod. Viac informácii nájdete TU.

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný vzdelávací seminár organizovaný Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia s témou Univerzita zelenej infraštruktúry. Pripravený vzdelávací seminár je určený pre zástupcov samospráv. Prihlasovací formulár dostupný TU.

 

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2018, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2018 je od 11. septembra 2017 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Titul Dedina roka 2017 patrí Oravskej Polhore z okresu Námestovo. Táto obec preukázala najkomplexnejšie naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Európsku cenu obnovy dediny 2018 organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. 15. ročník súťaže sa ponesie  v znamení motta  „Myslieť dopredu/Weiter denken“ a má podporiť najmä tie obce, vidiecke regióny a združenia v Európe, ktoré stavajú aktuálne výzvy svojho rozvoja na procese „zdola nahor“ a prostredníctvom realizácie inovatívnych, vizionárskych a trvalo udržateľných projektov zabezpečujú moderný, na budúcnosť orientovaný rozvoj. Viac informácií nájdete TU.

 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), vrátane Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany. Viac informácií nájdete TU.


Minister životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. marca 2017 rozhodol o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017. Viac informácií nájdete TU.


„Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2017 - výtvarná súťaž pre deti
Spolok pre obnovu dediny vyhlásil 3. ročník súťaže v kreslení a maľovaní detí, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja ...“. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Súťaž prebieha v termíne od 1. marca do 30. júna 2017. Viac informácií nájdete TU.

 

Slovenská agentúra životného prostredia a Spolok pre obnovu dediny Vás pozývajú na semináre Prečo sa prihlásiť do súťaže Dedina roka. V poradí už 9. ročník súťaže Dedina roka bol vyhlásený 21. marca 2017. Ak sa chcete zapojiť do súťaže a stihnúť termín uzávierky, 28. apríl 2017, príďte sa informovať, inšpirovať a aj poradiť. Viac informácií vrátane termínov seminárov nájdete TU.

 

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj právo reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odprezentovala včera (23. novembra 2016) v priestoroch Národnej rady SR na Západnej terase Bratislavského hradu výstavu Predstavujeme vám ocenené obce v súťaži Dedina roka 2015. Viac informácií nájdete TU.


Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

Zástupcovia víťaznej obce Fließ si hlavnú cenu európskej súťaže prevzali 9. septembra 2016 na slávnosti v maďarskej obci Tihany, ktorá zvíťazila v predchádzajúcom ročníku tejto súťaže. Obec Spišský Hrhov v okrese Levoča, ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2015, prevzal až dve ceny. Viac informácií nájdete TU.

 

Spišský Hrhov získal mimoriadne ocenenie v súťaži Európska cena obnovy dediny 2016
V pondelok, 4. júla 2016, boli oficiálne zverejnené výsledky Európskej ceny obnovy dediny 2016. Z 24 obcí presvedčila najviac členov poroty rakúska obec Fließ, ktorá získala hlavnú cenu súťaže. Slovenský zástupca, obec Spišský Hrhov, prekvapil členov hodnotiacej komisie natoľko, že mu bola prvýkrát v histórii európskej súťaže udelená mimoriadna cena za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci. Viac informácií nájdete TU.

 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), vrátane Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. Viac informácií nájdete TU.

 

Obec Spišský Hrhov (okres Levoča) navštívili 14. júna 2016 členovia súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny. Východoslovenská obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži potom, čo získala titul v národnej súťaži Dedina roka 2015. Viac informácií nájdete TU.

 

„Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2016 - výtvarná súťaž pre deti
Spolok pre obnovu dediny vyhlásil výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja ...“ 2016. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Súťaž prebieha v termíne od 1. apríla 2016 do 30. júna 2016. Viac informácií nájdete TU.

 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02.03.2016 rozhodol o pridelení dotácií z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2016. Viac informácií nájdete TU.

 

Titul Dedina roka 2015 patrí už oficiálne Spišskému Hrhovu
Súťaž Dedina roka 2015 vyvrcholila 3. decembra 2015 v Spišskom Hrhove v okrese Levoča slávnostným odovzdávaním ocenení. Titul Dedina roka 2015 si prevzal z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu starosta obce Vladimír Ledecký. Viac informácii nájdete TU.

Európsku cenu obnovy dediny 2018 organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. 15. ročník súťaže sa ponesie  v znamení motta  „Myslieť dopredu/Weiter denken“ a má podporiť najmä tie obce, vidiecke regióny a združenia v Európe, ktoré stavajú aktuálne výzvy svojho rozvoja na procese „zdola nahor“ a prostredníctvom realizácie inovatívnych, vizionárskych a trvalo udržateľných projektov zabezpečujú moderný, na budúcnosť orientovaný rozvoj.