Súťaž Dedina roka 2001

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2010

Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ďalej ARGE) organizuje v rámci európskeho programu obnovy dediny (ďalej POD) každý druhý rok súťaž “Dorferneuerungspreis”, v ktorej súťažia najúspešnejšie dediny z členských krajín ARGE. V júli 2001 vyzvalo ARGE Slovenskú republiku ako svojho člena zúčastniť sa v roku 2002 siedmeho ročníka súťaže. Od roka 1991 má SR už dostatok dobrých výsledkov v POD, a tak minister životného prostredia, László Miklós, rozhodol, že sa Slovenská republika tejto súťaže zúčastní a že reprezentant SR bude vybraný  domácou súťažou “Dedina roka 2001”.

Kvôli čo najväčšej objektivite výberu víťaza a čo najväčšej transparentnosti súťaže bola do jej procedúr zapojená škála odborníkov i aktivistov POD z radov ZMOS, Vidieckeho parlamentu, Spolku pre POD, vrátane medzirezortnej komisie pre POD a jej sekretariátu pri Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP).

Domáca súťaž bola vyhlásená prostredníctvom Obecných novín v septembri 2001, pričom boli prevzaté náročné ciele, podmienky účasti i kritériá hodnotenia súťaže európskej. Obce mali preukázať komplexnú obnovu v siedmich cieľoch. Obnova obcí musela vychádzať z ich vnútorného potenciálu, čo malo byť naplánované v komplexných dokumentoch obnovy. Obnova mala byť realizovaná vlastnou iniciatívou občanov v partnerstve s miestnymi podnikateľmi, mimovládnymi organizáciami, či verejnou správou. Obce mali ďalej preukázať, v akej oblasti spĺňajú motto európskej súťaže 2002 “Prekračovanie hraníc”. Okrem toho sa súťažiace obce museli zaviazať, že ako víťazi domácej súťaže zabezpečia svoju účasť v súťaži európskej - čo sa týka prípravy podkladov, ich prekladu do nemčiny alebo angličtiny, zabezpečenia odborného výkladu v cudzom jazyku pre európsku hodnotiacu skupinu priamo v dedine a osobnej účasti zástupcu obce na vyhlásení výsledkov súťaže na jeseň 2002.

Do 1. ročníka súťaže sa prihlásilo sedem obcí, z toho päť splnilo podmienky súťaže. Boli to obce (v abecednom poradí): Bukovce (okr. Stropkov), Brdárka (okr. Rožňava), Semerovo (okr. Nové Zámky), Slovenský Grob (okr. Pezinok) a Soblahov (okr. Trenčín). Pre hodnotenie obcí priamo na mieste boli zostavené skupiny “hodnotiteľov” z odborníkov - zástupcov vyššie uvedených orgánov a organizácií. Po absolvovaní návštev v teréne  Medzirezortná komisia pre POD rozhodla o víťazovi a ostatných oceneniach.

  «Výsledky súťaže»

Čestné ceny súťaže „Dedina roka 2001” udelil minister životného prostredia László Miklós vo víťaznej obci Soblahov začiatkom roka 2002. Ocenené obce získali zároveň nárok na dotáciu v Programe obnovy dediny 2002. Víťazná obec získala titul „Dedina roka 2001” a reprezentovala Slovenskú republiku v európskej súťaži o „Európsku cenu obnovy dediny 2002“, kde získala Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výsledky v jednotlivých alebo viacerých oblastiach rozvoja dediny.

Fotogaléria: