Súťaž Dedina roka 2005

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2010

V roku 2005 zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia pod gesciou Ministerstva životného prostredia a v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny 3. ročník súťaže Dedina roka.

Do súťaže sa celkom prihlásilo 13 obcí z celého Slovenska (viď mapka), ktoré využili skvelú príležitosť prezentovať svoje úspechy, krásy a výnimočností slovenskej dediny. Súťažiace obce museli prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo všetkých oblastiach hodnotenia, pričom bola hodnotená ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvaloudržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti. Charakter kritérií a hodnotenie sa nieslo zároveň v duchu motta európskej súťaže pre rok 2006: „Zmena ako príležitosť“.

Prihlásené obce hodnotila hodnotiaca komisia zložená zo starostov víťazných obcí z minulých ročníkov súťaže a zo zástupcov partnerských organizácií: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny, Agentúra pre rozvoj vidieka, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Vidiecky Parlament na Slovensku, DEXIA banka Slovensko, zástupcovia všetkých samosprávnych krajov.

Čestné ceny súťaže „Dedina roka 2005” udelil minister životného prostredia László Miklós vo víťaznej obci Vlachovo začiatkom decembra 2005. Ocenené obce získali zároveň nárok na dotáciu v nasledujúcom roku z Programu obnovy dediny. Víťazná obec získala titul „Dedina roka 2005” a reprezentovala Slovenskú republiku v európskej súťaži o „Európsku cenu obnovy dediny“, kde získala pochvalné uznanie za mimoriadne výsledky.

  «Výsledky súťaže»

Fotogaléria: