Slovenská agentúra životného prostredia pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR, s podporou Environmentálneho fondu a v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska zorganizovali

5. ročník celoslovenskej súťaže  Dedina roka 2009

Súťaž bola vyhlásená v marci 2009 na konferencii „Ako ďalej, dedina...“. Do súťaže sa celkom prihlásilo 12 obcí z celého Slovenska, ktoré využili skvelú príležitosť prezentovať svoje úspechy, krásy a výnimočností slovenskej dediny.

Prihlásené obce hodnotila v mesiacoch máj až september 2009 komisia zložená zo starostov víťazných obcí z minulých ročníkov súťaže a zo zástupcov partnerských organizácií - reportáž z hodnotenia si môžte pozrieť tu.

Víťazom súťaže Dedina roka 2009 sa stala obec Dobrá Niva (okres Zvolen)

Výsledky súťaže

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo začiatkom novembra 2009 vo víťaznej obci (reportáž zo slávnosti)

Víťazná obec Dobrá Niva získala okrem titulu „Dedina roka 2009”  právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži o „Európsku cenu obnovy dediny“, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE)

Koncom roka 2009 prijal všetky ocenené obce prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou (reportáž z prijatia).

Partneri súťaže v hodnotení:

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI)

Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA)

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) 

Národné osvetové centrum (NOC)

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT)

samosprávne kraje

 

Partneri súťaže:

DEXIA banka Slovensko a.s.

TERRA GRATA n.o., mediálny partner

týždenník Farmár, mediálny partner

internetové rádio Janko Hraško, mediálny partner