Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásili

6. ročník celoslovenskej súťaže 

Dedina roka 2011

o prestížny titul a reprezentanta Slovenskej republiky v súťaži

o Európsku cenu obnovy dediny

 

Súťaže Dedina roka sa mohla zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny, v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Súťaž sa niesla v duchu motta európskej súťaže, ktoré je pre aktuálny ročník znie:  Budúcnosti na stope. Týmto mottom chce súťaž zviditeľniť také obce a vidiecke komunity v Európe, ktoré na aktuálne výzvy súčasnosti reagujú vizionárskymi, inovatívnymi a kreatívnymi projektmi.

Generálny partner súťaže: COOP Jednota Slovensko, s.d.                   


 

 

Partneri súťaže:

Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA)

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI)

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)    

Národné osvetové centrum (NOC)

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT)

mediálni partneri:       TERRA GRATA n.o., MUNICIPALIA, a.s.

mediálna spolupráca:  RTVS – Slovenský rozhlas – Rádio Regina, Obecné noviny, Komunálna energetika, Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, TV Patriot

 

Organizátori súťaže: Slovenská agentúra životného prostredia a COOP Jednota Slovensko, s.d.

Slávnostné vyhlásenie 6. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2011 sa uskutočnilo dňa 29. júna 2011 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti Dňa vidieka v NR SR, organizovaného Vidieckym parlamentom na Slovensku (reportáž z podujatia si môžte pozrieť tu).

V septembri 2011 sa uskutočnili výjazdy hodnotiacej komisie do súťažiacich obcí - reportáž z hodnotenia nájdete tu.

V dňoch 11. a 12. septembra 2011 z obci Braväcovo zasadala národná hodnotiacia komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a partnerov. Komisia sa uzniesla na nasledovných výsledkoch:

Výsledky súťaže Dedina roka 2011

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dedina roka 2011 sa uskutočnilo dňa 24.novembra.2011 vo víťaznej obci Oravská Lesná (okres Námestovo) - reportáž zo slávnosti nájdete tu.