Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásili

7. ročník celoslovenskej súťaže 

Dedina roka 2013

o prestížny titul s právom reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži

o Európsku cenu obnovy dediny

Generálny partner súťaže: 

Organizátor súťaže: 

Slovenská agentúra životného prostredia

 

Súťaže Dedina roka sa mohla zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny, v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Obce prihlásené do súťaže mohli získať nasledovné ocenenia:

  • víťaz súťaže získa titul Dedina roka a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny,
  • ocenenie Dedina ako hospodár,
  • ocenenie Dedina ako maľovaná,
  • ocenenie Dedina ako klenotnica,
  • ocenenie Dedina ako pospolitosť,
  • ocenenie Dedina ako partner,
  • ocenenie Dedina ako hostiteľ,
  • ocenenie Dedina ako záhrada,
  • mimoriadne ocenenie.

 

Výsledky súťaže Dedina roka 2013

 

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v 14. novembra 2013 vo víťaznej obci Malé Dvorníky - reportáž z podujatia.

Výstava prezentujúca výsledky súťaže Dedina roka 2013 je k nahliadnutie tu.

Brožúrka prezentujúca výsledky súťaže Dedina roka 2013 je k stiahnutiu tu.


 

VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia

Spolok pre obnovu dediny

Združenie miest a obcí Slovenska

 

GENERÁLNY PARTNER SÚŤAŽE

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Agentúra pre rozvoj vidieka

Národné osvetové centrum

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Vidiecky parlament na Slovensku

 

MEDIÁLNI PARTNERI

Komunálna a priemyselná energetika

MUNICIPALIA, a.s.

NEO Slovakia, s.r.o.

Obecné noviny

Rozhlas a televízia Slovenska - Rádio Regina

Terra Grata, n.o. – E-OBCE.sk SLOVENSKO

JankoHraško.sk

REKLAMNÝ PARTNER

SPOLUPRÁCA V ÚZEMÍ

Samosprávne kraje SR

Banskobystrický samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

Košický samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj

 

SAŽP poskytuje obciam počas stanovenej doby konzultácie k vypracovaniu prihlášok, zároveň poskytuje informácie o podmienkach a pravidlách súťaže.

Kontaktné osoby:

Ing. Jana Maková, SAŽP, Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, 048/4374176, 0907/931484, jana.makova@sazp.sk, sdr2013@sazp.sk

Ing. Ivona Cimermanová, SAŽP, Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, 048/4374176, ivona.cimermanova@sazp.sk