Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2010

Posledná aktualizácia: 7. októbra 2010

Obec Dobrá Niva (okres Zvolen)

V roku 2010 prebehol už 11. ročník súťaže o Európsku cenu obnovy dediny. Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo celkom 30 obcí z 11 krajín Európy. Slovenskú republiku reprezentovala obec Dobrá Niva ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2009.

V mesiacoch marec až júl sa uskutočnilo hodnotenie v území. Každú súťažiacu obec navštívila trojčlenná komisia a obec sa musela čo najlepšie a najkomplexnejšie odprezentovať v rámci 4-hodinového programu. Dobrá Niva bola v jednej súťažnej skupine spolu s obcami Lidečko a Tučín (ČR), Zdziesowice (Poľsko) a Prellenkirchen (Dolné Rakúsko). Hodnotila ich jury v zložení: Isabelle Strehle (Nemecko), Joseph Attenberger (Nemecko) a Carlo LeJeune (Belgicko).

V dňoch 4. - 6. júla 2010 v moravskej dedinke Bořetice a jej slávnej slobodnej republike Kraví Hora medzinárodná jury vyhodnotila všetky súťažiace obce, ich prezentácie počas výjazdov a určila víťaza súťaže a ocenenia v jednotlivých kategóriách.

Víťazom 11. ročníka sa stala obec «Langenegg» z rakúskej spolkovej krajiny Vorlarlberg. Dobrá Niva získala "Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny."

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v dňoch 23. - 25. septembra 2010 v juhotirolskej obci «Sand in Taufers (Taliansko)», ktorá zvíťazila v 10. ročníku tejto súťaže. Okrem slávnostného odovzdávania ocenení sa v Sand in Taufers uskutočnilo pre približne 1200 hostí množstvo sprievodných podujatí - minijarmok všetkých zúčastnených obcí, slávnostný sprievod obcou, výstava súťažných projektov, konferencia a workshopy k rôznym otázkam rozvoja vidieka, diskusia s členmi hodnotiacej jury, exkurzie, kultúrno-spoločenské aktivity a podobne. Dobrá Niva svojou srdečnosťou, spontánnosťou, pohostinnosťou, krásnymi krojmi a chytľavým folklórom budila zaslúženú pozornosť.

  «Kritériá hodnotenia a podmienky účasti v súťaži»

  «Podrobné výsledky 11. ročníka súťaže o Európsku cenu obnovy dediny»

  «Tlačová správa k výsledkom súťaže»

 

Fotogaléria zo slávnostného odovzdávania ocenení: