Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2012

Posledná aktualizácia: 17. júla 2012

V júni 2011 vyhlásilo Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) 12. ročník súťaže o Európsku cenu obnovy dediny pod mottom "Budúcnosti nas stope". Motto súťaže sústreďuje pozornosť na tie dediny a vidiecke komunity v Európe, ktoré realizujú aktuálne výzvy svojho životného priestoru cez vizionárske, inovatívne a kreatívne projekty a tým uvádzajú do pohybu moderný a na budúcnosť orientovaný rozvoj.

Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo celkom 29 obcí z 12 krajín Európy (viď zoznam a mapka). Slovenskú republiku reprezentuje obec Oravská Lesná ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2011.

V marci 2012 sa medzinárodná multidisciplinárna jury stretla na svojom úvodnom zasadnutí, aby sa oboznámila s podkladmi súťažiacich obcí, rozdelila sa do menších skupín a naplánovala svoje výjazdy. Každú súťažiacu obec navštívi troj- až štvorčlenná komisia a obec sa musí čo najlepšie a najkomplexnejšie odprezentovať v rámci 4-hodinového programu.

Slovenský reprezentant Oravská Lesná súťažil v jednej skupine spolu s obcami Allhartsberg (Dolné Rakúsko, A), Komňa (Morava, CZ), Kunsziget (Györ-Moson-Sopron, HU) a Újszilvás (Pest, HU). Hodnotili ich nasledovní členovia: Veronika Beranová (ČR), Angelika Diesenreiter (Rakúsko), Helmuth Innerbichler (Taliansko), Hartwig Wetschko (Rakúsko). Prezentácie všetkých súťažiacich obcí pre členmi medzinárodnej komisie sa uskutočnili v mesiacoch máj a jún 2012. Reportáž z hodnotenia Oravskej Lesnej nájdete tu.

Portréty ďalších obcí prihlásených do súťaže nájdete tu.

Začiatkom júla sa na svojom záverečnom zasadnutí v Mníchove stretla jury posledný krát, aby rozhodla o víťazovi a ostatných oceneniach.Slovné hodnotenie všetkých súťažiacich obcí (v nemeckom a rodnom jazyku) nájdete tu.

 

Výsledky súťaže môžte nájsť tu

 

Slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny sa bude konať 21. septembra 2012 v obci Langenegg, resp. Wolfurt, vo Vorarlbergu, Rakúsko. Popri slávnosti čaká účastníkov od 20. do 22. septembra 2012 bohatý program s workshopmi, exkurziami, kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami, ako aj príležitosť na vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností.

Členovia medzinárodnej jury (www.landentwicklung.org):