Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2014

Posledná aktualizácia: 2. júla 2014

V júni 2013 vyhlásilo Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) 13. ročník súťaže o Európsku cenu obnovy dediny pod mottom „lepšie.žiť “. Motto súťaže sústreďuje pozornosť na tie dediny a vidiecke komunity v Európe, ktoré na procesoch „zdola nahor“ stavajú aktuálne výzvy svojho prostredia a realizáciou primeraných, vizionárskych a trvaloudržateľných projektov zabezpečujú moderný a na budúcnosť orientovaný rozvoj.

Motto súťaže „lepšie.žiť.“ je na jednej strane signálom, že spôsob „rýchlejšie, vyššie, ďalej“ je zriedkavo receptom na úspech pre vidiecke spoločenstvo a že v popredí záujmu by mali stáť menej kvantitatívne a oveľa viac kvalitatívne zlepšenia života na vidieku. Na druhej strane chce motto jasne zdôrazniť, že hodnotenie súťaže je zamerané predovšetkým na doteraz uskutočnenú cestu rozvoja, ako aj na relatívne zmeny, ktoré boli dosiahnuté v rozvojových procesoch – presne v zmysle „Byť dobrým, je dobré. Stať sa lepším, je lepšie!“

V marci 2014 sa medzinárodná multidisciplinárna jury stretla na svojom úvodnom zasadnutí, aby sa oboznámila s podkladmi súťažiacich obcí, rozdelila sa do menších skupín a naplánovala svoje výjazdy. Každú súťažiacu obec navštívi trojčlenná komisia a obec sa musí čo najlepšie a najkomplexnejšie odprezentovať v rámci 4-5 hodinového programu.

Slovenský reprezentant Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda) súťažil v jednej skupine spolu s obcami Moosburg (Korutánsko, A), Kirchberg an der Raab (Štajersko, A), Tihany (Veszprém, HU) a Komlóska (Borsod Abaúj Zemplén, HU). Hodnotili ich nasledovní členovia: Ivona Cimermanová (SR), Leonhard Rill (Nemecko) a Peter Haider (Rakúsko). Prezentácie všetkých súťažiacich obcí pred členmi medzinárodnej komisie sa uskutočnili v mesiacoch máj a jún 2014. Malé Dvorníky sa prezentovali 15. mája 2014.

starosta obce Malé Dvorníky počas hodnotenia s členmi medzinárdonej jury

Koncom júna 2014 sa na svojom záverečnom zasadnutí v Mníchove stretla jury posledný krát, aby rozhodla o víťazovi a ostatných oceneniach.

Obec Malé Dvorníky zaznamenala v súťaži výrazný úspech, kedy sa ocitla v sedmičke kandidátov na víťazstvo. Napokon zvíťazila maďarská obec Tihany od Balatonu. Malé Dvorníky presvedčili členov komisie všestranným rozvojom, ktorý sa snaží vyhovieť požiadavkám na poľnohospodárstvo, výstavbu, sociálny, ekonomický a ekologický rozvoj. Porota dokázala oceniť, že napriek veľmi ťažkej východiskovej situácii a na základe vhodných stratégií dokázala obec naštartovať dynamický a komplexný rozvoj. Popri výstavbe technickej infraštruktúry a realizácii opatrení týkajúcich sa stavebného poriadku a vzhľadu obce uskutočnila celý rad projektov v sociálnej, ekonomickej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, s dôrazom na životné prostredie, či obnoviteľné zdroje energií. Pozoruhodná je spolupráca obce na medzinárodnej úrovni, s partnermi z Maďarska, Rakúska, Chorvátska, či Českej republiky dokázala obec realizovať množstvo projektov zameraných na účasť obyvateľov, kultúrne dedičstvo, či budovanie cyklotrás a rozvoj turizmu. Ďalšími projektmi sa Malým Dvorníkom podarilo presadiť aj v oblasti ochrany životného prostredia a využitia obnoviteľných zdrojov energie a projektom SUN IS LIFE docieli obec ešte tohto roku svoju energetickú samostatnosť. Výsledky súťaže

Slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny sa bude konať 12. septembra 2014 v obci Vals v kantone Graubunden, vo Švajčiarsku. Popri slávnosti čaká účastníkov od 11. do 13. septembra 2014 bohatý program s workshopmi, exkurziami, kultúrnymi a kulinárskymi zážitkami, ako aj príležitosť na vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Dokumentoch na stiahnutie.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Členovia medzinárodnej jury (www.landentwicklung.org):

počas záverečeného rokovania v Mníchove, jún 2014

počas zasadnutia v Bolzane, marec 2014