„Úzke údolie - ďaleký svet“

 

Európska vidiecka „liga šampiónov“ oslavuje svojich víťazov

Maďarská obec Tihany od jazera Balaton získala Európsku obnovu dediny cenu 2014. Vyše 1000 účastníkov z celej Európy zažilo úžasnú atmosféru odovzdávania ocenení vo švajčiarskej obci Vals, ktorá vyhrala súťaž pred 2 rokmi. Slávnostná ceremónia bola súčasťou pestrého trojdňového programu, ktorý sa konal v dňoch 11.-13. septembra a v rámci ktorého sa okrem hostiteľskej obce veľmi pútavo prezentovalo aj 29 súťažiacich obcí z 12 krajín Európy. V súťaži sa vynikajúco umiestnil aj slovenský reprezentant - Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda), ktorá sa umiestnila v top 7 najlepších obcí, ktoré kandidovali na víťazstvo.

Motto 13 ročníka súťaže o Európsku cenu obnovy dediny „lepšie.žiť“ bolo signálom, že „rýchlejšie, vyššie, ďalej“ je len málokedy receptom na úspech vo vidieckom priestore a že v popredí záujmu musia stáť mu menej kvantitatívne a oveľa viac kvalitatívne zmeny života na vidieku. Luxemburský štátny tajomník pre trvalo-udržateľný rozvoj Camille Gira venoval pozornosť vo svojom slávnostnom príhovore, pričom došiel k záveru, že k zvýšeniu kvality života nie je potrebná spotreba, ale záruka skutočných životných potrieb, ako napr. zdravie, bezpečnosť, rešpekt, spoločenské spolubytie a nepoškodené životné prostredie. Za tri kľúčové faktory na budúcnosť orientovaného rozvoja vidieckych oblastí označil Gira toleranciu, odolnosť a sieťovanie. Pozvanie na slávnosť okrem Giru a viac než 1000 vidiekcych aktivistov z viac ako 30 európskych regiónov prijalo množstvo ďalších významných osobností, ako napr. vojvoda z Opole Ryszard Wilczynski, zástupca riadteľa Švajčiarskeho federálneho úradu pre poľnohospodárstvo Christian Hofer, či zástupca regionálnej vlády kantónu Graubünden Hansjörg Trachsel. Tento vo svojom prejave zdôraznil, že dediny potrebujú atraktívne pracovné miesta a perspektívy orientované na budúcnosť, ktoré sa dokážu presadiť len pri silných regiónoch. Tento potenciál sa naplno môže rozvinúť len tam, kde sa bude v obyvateľstvu podporovať a rozvíjať schopnosť konať, myšlienkové bohatstvo, či podnikateľský duch

Prehliadka obce, exkurzie – napr. do svetoznámych kúpeľov Therme, OpenSpace – diskusia s porotcami, výstava súťažných projektov s možnosťou ochutnať regionálne špeciality tvorili program trojdňového sviatku vo Vals, kedy bolo možné zažiť Európu nie ako abstraktný obraz, ale ako mnohotvárne pulzujúce spoločenstvo.

Enormne vysoká kvalita súťažiacich obcí

Popri víťaznej obci sa v najvyššej kategórii ocitlo ďalších dvanásť obcí, ktoré obdržali Európsku cenu obnovy dediny za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže. Ďalších 11 obcí získalo Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výsledky vo viacerých oblastiach rozvoja dediny a päť obcí si odnieslo Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výsledky v jednotlivých oblastiach rozvoja dediny

Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny od roku 1990 s cieľom podporovať výmenu skúseností, uľahčiť zbližovanie európskych regiónov a prezentovať európskej verejnosti celospoločenský význam vidieckych regiónov. Súťaž sa organizuje každý párny rok a popri vonkajšom vzhľade obce sa hodnotí predovšetkým vnútorná kvalita, ako aj aktivity súvisiace s vhodným ekonomických rozvojom, vytváranie moderných sociálnych zariadení, vzájomné pôsobenie architektúry, sídelného rozvoja, ekológie, zaobchádzania so zdrojmi a zásobovaním energiami, ako aj kultúrne iniciatívy a ďalšie vzdelávanie. Dôležitým sú komplexné nasadenie, orientácia na trvalú udržateľnosť, ako aj spôsob realizácie počítajúci s účasťou obyvateľov, vlastnou iniciatívou, či schopnosťou spolupracovať

 

Spracované podľa (preklad: I.Cimermanová):

Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung

Obchodná riaditeľka Theres Friewald-Hofbauer, e-mail: friewald@landentwicklung.org

 

Fotogaléria zo slávnosti:

(fotky prevzaté z Facebook ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung)