Škola obnovy dediny

Posledná aktualizácia: 14. januára 2011

Posledne pridané články:

Škola obnovy dediny predstavuje realizáciu systému vzdelávania pre Program obnovy dediny v rôznych oblastiach:

  • obnova sídelného prostredia
  • revitalizácia krajiny
  • ekologicky vhodné riešenia vidieckej infraštruktúry
  • participácia verejnosti
  • plánovanie a programovanie

Uplatňuje sa tu forma inšpiratívna (realizácia projektu Inšpiračnej školy vidieka v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny) a informačná (odborné prednášky, semináre a študijné materiály), pričom cieľovou skupinou sú nielen vidiecke samosprávy a mikroregionálne združenia obcí, ale aj aktívni občania.

V tejto sekcii Vám budeme prinášať reportáže a pozvánky na nami organizované vzdelávacie projekty a podujatia.