Domáca a zahraničná spolupráca

Posledná aktualizácia: 11. apríla 2016

Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi sa orientuje na vzájomné konzultácie a výmenu skúseností, organizovanie spoločných podujatí, prípravu a realizáciu spoločných projektov a na účasť, vystúpenia a prezentáciu projektov SAŽP na podujatiach organizovaných týmito partnermi.

Domáci partneri SAŽP pri realizácii aktivít Programu obnovy dediny

Zahraniční partneri